Hei, og velkommen til disse sidene som gir deg nyttig informasjon om rus, rusmisbruk, og behandling. Rusmisbruk og avhengighet er alvorlige problemer både for det enkelte individ, for vedkommendes omgivelser, og for samfunnet som helhet. Utbredelsen øker, og i tillegg til alkoholisme ser man nå i økende grad bruken av ulike former for narkotika og doping, særlig blant unge mennesker. Mange flere enn før rapporterer også å være avhengig av for eksempel videospill, pengespill, internett, eller sosiale medier. Samlet sett innebærer dette at avhengighet er et problem som er i ferd med å komme ut av kontroll i samfunnet, og det er viktig at alle gjør en innsats for at de som trenger det skal få hjelp i tide. Noe av det mest positive med de senere års utvikling er at det har blitt enklere å ta opp slike tema, og mindre stigmatisering av dem som trenger hjelp.

På disse sidene finner du mye informasjon om forskjellige former for rus og avhengighet, med særlig vekt på alkohol som er det klart mest vanlige rusmiddelet i Norge. Du finner blant annet informasjon om hvordan alkohol påvirker kroppen og helsen, og de spesielle hensyn som kvinner bør ta for å unngå avhengighet og helseskader. I tillegg finner du også informasjon om farene ved doping, og om bruken av legemiddelbasert rehabilitering med opioide stoffer.

Vær oppmerksom på at dette ikke er en offentlig eller helsefaglig nettside som du kan bruke til å diagnostisere deg selv eller andre. Søk råd og veiledning hos fastlegen eller på en av hjelpelinjene for rus og avhengighet dersom du eller andre har rusproblemer og trenger hjelp, behandling eller rehabilitering.