Hva er egentlig rusproblemer?

substance-abuse-2-638Rusproblemer kan inntreffe hos alle typer mennesker, unge som gamle og av begge kjønn. Det er også ganske vanlig med slike problemer i alle samfunnslag og på de fleste steder i landet. Med andre ord er det ikke slik at man kan lage en profil av hvem som er den “typiske” rusmisbrukeren. Noen lurer også seg selv ved å tro at de ikke har rusproblemer fordi de føler at de mestrer skole eller jobb, men mange som har slike problemer fungerer greit i andre sammenhenger lenge.

Ofte er det familie og kjente som først begynner å bekymre seg over en persons rusmisbruk, heller enn den som selv har problemet. I verste fall kan det være barn som får oppleve at foreldre ruser seg, men som regel er det andre, som nære venner, kolleger, ektefeller, naboer, eller søsken. Dersom det er foreldre som ruser seg, kan det også være læreren eller treneren til barna som oppdager at noe er galt.

Det er vanskelig å definere hva som skal regnes som rusproblemer, men litt forenklet kan man si at den som mister kontrollen over egen bruk av rusmidler har begynt å få et problem. Når man føler at man ruser seg fordi man må, heller fordi man har lyst, kan det ha oppstått en avhengighet som over tid vil gå utover andre sider av enkeltindividets liv. Da er det i den enkeltes interesse å søke hjelp. Ofte finner de som søker hjelp både at de få mer hjelp enn det de hadde trodd, og at omgivelsene reagerer på en mer støttende måte enn det man hadde forventet seg.

Det er viktig å søke hjelp før rusen har fått store konsekvenser. I tillegg til at du kan få et usunt og ulykkelig liv med varige helseproblemer, kan rusen føre til at du “mister” det sosiale nettverket av familie og venner som de aller fleste mennesker må ha rundt seg.