Er du bekymret for en ansatt? Ta samtalen

1-3386Mange sjefer er bekymret for at ansatte sliter med rusproblemer, men vegrer seg for å handle. Årsakene kan være mange til slik bekymring, fra økende fravær (spesielt etter helger og ferier) eller at den ansatte ofte kommer for sent eller ikke dukker opp på jobb. Noen ansatte har også uvanlig atferd som skaper bekymring, og utfører kanskje arbeidet dårligere enn det man har blitt vant til at de ellers presterer. Noen ganger kan det virke som den ansatte har mistet interessen og motivasjonen for arbeidet. Da kan årsaken være rusproblemer, eller kanskje andre problemer som spilleproblemer.

Noen ganger er det selvfølgelig helt andre ting, som psykiske problemer eller en livskrise, så det er viktig å være forsiktig og ikke komme med beskyldninger. Her følger noen grunnleggende tips for hvordan man kan gjennomføre en samtale med en medarbeider om denne typen problemer.

Når man skal gjennomføre en slik samtale, er det viktig å forberede seg godt på forhånd og sette seg mål for hva man ønsker å oppnå. Det kan være å formidle at man har en reell bekymring, åpne opp for dialog, eller legge til rette for en eventuell løsning. Hva man velger vil ofte være avhengig av det forholdet man har til medarbeideren på forhånd. Det er uansett viktig å ikke ha for store ambisjoner, man skal ikke forvente seg at vedkommende umiddelbart innrømmer å ha problemer og ber om hjelp. Blir man for ambisiøs, kan man oppleve at den andre går i lås og føler et behov for å forsvare seg mot det som kan oppleves som urettferdige beskyldninger.

I samtalen er det viktig å være konkret på hva man ønsker å ta opp, peke på konkrete problemer, og være åpen og lydhør. Så må man se an hvordan medarbeideren responderer og tilpasse hva man sier underveis. Dersom samtalen ikke går som man hadde tenkt det, er det ofte best å avslutte ganske raskt og heller ta en ny samtale ved en senere anledning.