Bruk av opioidholdige legemidler i behandlingen av rusavhengige

legemedreseptDen som er avhengig av opioide stoffer, kan få det som kalles for legemiddelassistert rehabilitering. For å få det, må man først diagnostiseres av en lege som sammenstiller sykehistorien med en klinisk undersøkelse. I noen tilfeller vil andre relevante undersøkelser bli gjennomført. Dokumentasjonen må så vurderes av spesialister innenfor rus og helse, etter at man har fått henvisning dit fra legen eller NAV.

De som vurderer om slik rehabilitering og behandling er et tilrådelig trekk, skal ta utgangspunkt i hva som er pasientens beste. Da tas det blant annet hensyn til hvor lenge vedkommende har vært avhengig av heroin, hvilken behandling de eventuelt har fått tidligere, og hvor gammel han eller hun er. Det tas selvfølgelig også hensyn til hva pasienten selv ønsker, selv om dette som regel ikke er det avgjørende momentet.

De legemidlene som vanligvis brukes i slik behandling er metadon eller buprenofrin. Denne typen behandling kalles substitusjonsbehandling, fordi man bytter ut heroinen med lignende stoffer. Disse kan imidlertid også være vanedannende. Generelt har det vist seg at metadon er noe mer vanedannende, men det er også betydelig billigere enn buprenofrin. Buprenofrin regnes på den annen side som noe tryggere enn metadon, med mindre risiko for overdoser i løpet av behandlingen.

Man kan også kombinere buprenofrin med nalokson, dette legemiddelet kalles Suboxone. Det gir mindre risiko for at man misbruker stoffet, får overdoser, og blir misbruker. Dermed reduseres risikoen for at den avhengige skal gjøre skade på seg selv eller andre. Til tross for høy pris har dette derfor blitt den mest populære og anbefalte behandlingsformen.

Bruken av slike stoffer i helsevesenets behandling av rusmisbrukere er fortsatt omstridt. Enkelte mener at man heller bør gi avhengige heroin og dermed få bruken over i kontrollerte former. Andre mener at staten ikke bør være involvert i å dele ut rusmidler i det hele tatt.