Uncategorized

Bruk av opioidholdige legemidler i behandlingen av rusavhengige

Den som er avhengig av opioide stoffer, kan få det som kalles for legemiddelassistert rehabilitering. For å få det,
Uncategorized

Er du bekymret for en ansatt? Ta samtalen

Mange sjefer er bekymret for at ansatte sliter med rusproblemer, men vegrer seg for å handle. Årsakene kan være
Uncategorized

Kvinner og alkohol

I dagens likestilte samfunn liker man ikke så godt å snakke om biologiske forskjeller mellom kjønnene, men i noen
Uncategorized

Promille og toleranse

Som kjent er det ikke lov å kjøre bil med alkohol i blodet i Norge, og målegrensen for hva
Uncategorized

Hva skjer når du drikker?

I Norge og resten av Europa er alkohol det vanligste rusmiddelet, og samtidig det rusmiddelet som flest mennesker sliter
Uncategorized

Hva er egentlig rusproblemer?

Rusproblemer kan inntreffe hos alle typer mennesker, unge som gamle og av begge kjønn. Det er også ganske vanlig
Uncategorized

Dobbeldiagnoser – rus og psykiske problemer

Forskning og praktisk erfaring viser en sterk sammenheng mellom rus og psykisk sykdom. De som sliter psykisk, tyr gjerne
Uncategorized

Doping som helseproblem

Doping defineres som bruk av ulovlige prestasjonsfremmende midler eller midler som brukes til å gå ned i vekt. All